"Unitate prin cultura"

                                                     

1. Concursul județean „File inspirate din cronicile lui Neculce”

 

2. Simpozionul „Dimensiuni axiologice și culturale ale educației prin cultură”

 

3. 04 octombrie 2018 - "Unitate prin cultura"

01   Într-o săptămână plină de efervescență culturală  în județul Iași, Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos a lansat joi, 4 octombrie 2018, proiectul județean cu participare internațională „100 de ani de unitate prin cultură” într-un cadru festiv prilejuit de Zilele Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași. Mesajul fundamental al Conferinței de lansare a proiectul a constat în evidențierea importanței valorilor ca repere în existența umană, în consolidarea identității culturale, precum și a rolului activ pe care educația culturală îl deține în evoluția individuală a  elevilor de toate vârstele. Prin crearea de corelații între diferite subiecte ale cunoașterii, prin filtrul unui sistem valoric bine definit și prin crearea de experiențe de învățare în contexte adecvate, acest proiect cultural va juca un rol decisiv în optimizarea angajamentului elevilor în  propriul proces de formare și dezvoltare personală, aceștia asigurându-și, astfel, succesul școlar, deschizător al unei cariere profesionale aliniate la standardele pieții muncii europene și concordante cu potențialul și aptitudinile individuale ale elevilor.

 

    Astfel, activitățile propuse prin intermediul acestui proiect se concetrează pe dezvoltarea conștiinței și exprimării culturale, grupul țintă al proiectului incluzând 180 de elevi provenind din 12 școli din județul Iași și Republica Moldova, care vor fi membrii activi ai Clubului cultural ”Excelsior”. Totodată, proiectul vizează și implicarea cadrelor didactice, ca beneficiari direcți, în sesiuni de comunicare științifică, precum Simpozionul „Dimensiuni axiologice și traansdisciplinare ale educației prin cultură” care va avea loc la Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos, în luna decembrie a anului curent. 

    În cadrul Conferinței, publicul format din reprezentanți ai mediului educațional preuniversitar și ai instituțiilor culturale locale s-a bucurat de prelegerile documentate și cu un bogat conținut științific, istoric și literar, susținute de domnul director al Liceului Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, prof. dr. Sergiu – Constantin Enea, și domnul Valentin Talpalaru, poet, eseist, publicist, care au reînsuflețit pagini de istorie din patrimoniul cultural local, prin evocarea personalităților a căror biografie a fost asociată cu acest spațiu geografic aparte, precum și prin recunoașterea meritelor oamenilor de valoare care au contribuit semnificativ la dezvoltarea și consolidarea a ceea ce a devenit emblematic și identitar de-a lungul timpului pentru orașul Târgu Frumos.

    Amprenta artistică a evenimentului a fost pecetluită de momente de muzică de cameră, de teatru și creație imagistică în cadrul unui atelier de lucru, în care principalii actanți au fost elevii, care au demonstrat autenticitate și talent prin modalitatea lor de exprimare culturală. 

    Coordonatele configurate prin expunerea obiectivelor țintite și a activităților planificate oferă premize de succes, întrucât, prin filtrul unui sistem valoric bine definit și prin crearea de experiențe de învățare în contexte adecvate, acest demers cultural va juca un rol decisiv în optimizarea angajamentului elevilor în  propriul proces de formare și dezvoltare personală, aceștia asigurându-și, astfel, progresul școlar, deschizător al unei cariere profesionale aliniate la standardele pieții muncii europene și concordante cu potențialul și aptitudinile individuale ale elevilor.

 

 


 

 

free pokereverest poker revie
Copyright © 2024 Liceul Teoretic "Ion Neculce" Tg. Frumos. Toate drepturile rezervate.
Realizator: Matrescu Viorel-Lucian - vmat_neculce@yahoo.com.